Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Trình bày vắn tắt thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng.

Câu hỏi 2 :

Trình bày vắn tắt thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng.

Lời giải:

Thí nghiệm Young về hiện tượng giao thoa ánh sáng:

+ Dụng cụ: Nguồn sáng trắng Đ; kính lọc màu F; màn một khe S; màn hai khe , .

+ Mô tả: Bố trí thí nghiệm như hình.

+ Ánh sáng từ Đ qua kính lọc màu F qua khe S qua hai khe , .

+ Trên màn, người quan sát nhìn thấy có một vùng sáng hẹp trong đó xuất hiện những vạch sáng có màu đơn sắc và những vạch tối xen kẽ và cách đều nhau.