Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Trình bày phương pháp giao thoa để đo bước sóng ánh sáng

Câu hỏi 2 :

Trình bày phương pháp giao thoa để đo bước sóng ánh sáng.

Lời giải:

   Trước hết dùng thí nghiệm giao thoa ta đo khoảng vân i. Biết khoảng vân I (hoặc vị trí vân) ta xác định được bước sóng ánh sáng thí nghiệm : λ = ia/D