Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Trình bày nguyên tắc tạo ra tia X.

Câu hỏi 2 :

Trình bày nguyên tắc tạo ra tia X.

Lời giải:

Cách tạo ra: Các êlectrôn từ âm cực (Catôt) được tăng tốc trong điện trường mạnh nên có động năng lớn. Khi êlectrôn đập vào đối âm cực (đối catôt), chúng xuyên qua lớp vỏ nguyên tử, tương tác với hạt nhân và e ở bên trong và phát ra sóng điện từ có λ cực ngắn, gọi là bức xạ hãm.