Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Tính khối lượng riêng của hạt nhân

Câu 2:

Tính khối lượng riêng của hạt nhân

. Nêu nhận xét.

Lời giải:

Ta có thể coi hạt nhân nguyên tử như một quả cầu có bán kính R.

R phụ thuộc vào số khối A theo công thức: R = 1,2.


Thể tích của hạt nhân

là:

Coi khối lượng hạt nhân bằng số khối → Khối lượng riêng của hạt nhân là:


Hạt nhân là cấu trúc vật chất đậm đặc (có mật độ cực lớn - đạt đến 100 triệu tấn trên một centimet khối), chiếm khối lượng chủ yếu (gần như là toàn bộ) của nguyên tử.