Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Tia tử ngoại là gì? Nó do nguồn nào phát ra và phát ra trong những điều kiện nào?

Câu hỏi 2 :

Tia tử ngoại là gì? Nó do nguồn nào phát ra và phát ra trong những điều kiện nào? Nêu những tính chất và công dụng của tia tử ngoại.

Lời giải:

* Tia tử ngoại là các bức xạ điện từ mà mắt ta không nhìn thấy được (còn gọi là các bức xạ ngoài vùng khả kiến) có bước sóng từ vài nanômét đến 0,38μm (lớn hơn bước sóng của tia X và nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím).

* Nguồn phát:

   - Mặt Trời là một nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh.

   - Hồ quang điện, đèn hơi thủy ngân là các nguồn phát ra tia tử ngoại khá mạnh.

   - Nói chung những vật có nhiệt độ trên 2000oC đều có phát ra tia tử ngoại (ngoài việc có phát ra tia hồng ngoại và ánh sáng thấy được).

Chú ý:

Khi một vật phát ra được tia tử ngoại thì nó đồng thời cũng phát ra tia hồng ngoại và ánh sáng thấy được.

* Tính chất:

   - Tác dụng mạnh lên kính ảnh

   - Ion hóa chất khí.

   - Bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh nhưng ít bị thạch anh hấp thụ.

   - Kích thích phát quang nhiều chất

   - Gây ra các phản ứng quang hóa

   - Diệt tế bào, làm mờ mắt, đen da, diệt khuẩn, nấm mốc.

   - Gây ra một số hiện tượng quang điện.

* Ứng dụng:

   - Khử trùng nước, thực phẩm, dụng cụ y tế, diệt nấm mốc…

   - Chữa bệnh còi xương.

   - Tìm vết nứt trên bề mặt nhẵn.

   - Dùng làm nguồn sáng cho các máy soi tiền giả.