Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Sóng điện từ khác sóng cơ ở điểm nào?

Câu hỏi 2:

Sóng điện từ khác sóng cơ ở điểm nào?

Lời giải:

   Sóng điện từ khác sóng cơ ở hai điểm chính

   - Sóng cơ luôn luôn phải lan truyền trong môi trường vật chất, không lan truyền trong chân không, sóng điện từ thì có thể lan truyền trong môi trường vật chất và cả trong chân không.

   - Sóng cơ có khả năng sóng ngang lẫn sóng dọc còn sóng điện từ thì chỉ là sóng ngang.