Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Những tính chất nào của âm sẽ bị thay đổi khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu?

Câu hỏi 2:

Những tính chất nào của âm sẽ bị thay đổi khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu?

Lời giải:

Khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu thì:

- Tần số âm thu được tăng ⇒ độ cao của âm nghe được tăng.

- Cường độ âm thu được tăng ⇒ độ to của âm nghe được tăng.