Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Người ta đã làm thí nghiệm xác định chu kì của một con lắc lò xo thẳng đứng ở chân núi, rồi làm lại ở đỉnh núi đó. Hỏi giá trị do được ở nơi nào lớn hơn? Vì sao?

Câu hỏi 2:

Người ta đã làm thí nghiệm xác định chu kì của một con lắc lò xo thẳng đứng ở chân núi, rồi làm lại ở đỉnh núi đó. Hỏi giá trị do được ở nơi nào lớn hơn? Vì sao?

Lời giải:

   Chu kì dao động của con lắc lò xo T = 2π√(m/k). Chu kì dao động của con lắc lò xo không phụ thuộc vào gia tốc g, vì thế cũng không phụ thuộc vào độ cao. Vậy hai kết quả do ở chân núi và định núi là hoàn toàn như nhau.