Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu vắn tắt một số loại sao đặc biệt.

Câu hỏi 2:

Nêu vắn tắt một số loại sao đặc biệt.

Lời giải:

Một số loại sao đặc biệt:

* Sao ở trạng thái biến đổi:

   + Sao biến quang là sao có độ sáng thay đổi, có hai loại: do che khuất và do nén dãn.

   + Sao mới: có độ sáng tăng vạn lần.

   + Sao siêu mới: độ sáng tăng triệu lần.

* Sao không phát sáng:

   + Sao neutron là dạng kết thúc của quá trình tiến hóa sao.

   + Lỗ đen: là một vùng không gian có trường hấp dẫn rất mạnh hút tất cả vật thể kể cả ánh sáng.

   + Pulsar: cấu tạo neutron; từ trường mạnh; phát bức xạ điện từ rất mạnh (vô tuyến, X).