Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu vắn tắt hai hệ quả của thuyết tương đối hẹp.

Câu hỏi 2:

Nêu vắn tắt hai hệ quả của thuyết tương đối hẹp.

Lời giải:

Hai hệ quả của thuyết tương đối hẹp:

+ Sự co độ dài:

: chiều dài khi thanh đứng yên

    l: chiều dài khi thanh chuyển động.

+ Sự chậm lại của đồng hồ chuyển động:

    Δt: Thời gian tính theo hệ qui chiếu chuyển động với vận tốc v

    Δ: Thời gian tính theo hệ qui chiếu đứng yên.

Vậy: Đồng hồ gắn với vật chuyển động chạy chậm hơn đồng hồ gắn với người quan sát đứng yên. Thời gian là tương đối. Chiều dài thì co lại- Thời gian thì dãn ra.

     Thuyết tương đối được sử dụng để tính toán sự chênh lệch thời gian giữa đồng hồ trên vệ tinh của GPS và đồng hồ mặt trái đất. Nếu các nhà khoa học không điều chỉnh chênh lệch thời gian, mỗi ngày sai số định vị sẽ bị lệch đi khoảng 6 miles.