Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu vắn tắt cấu trúc của mặt trời.

Câu hỏi 2:

Nêu vắn tắt cấu trúc của mặt trời.

Lời giải:

   Mặt trời bao gồm hai phần chính:

      + Quang cầu: lõi của mặt trời là khối cầu nóng sáng, bán kính 7. km, khối lượng riêng 1400kg/, nhiệt độ bề mặt K.

      + Khí quyển Mặt trời: cấu tạo chủ yết từ hidro, heli được phân ra hai lớp là sắc cầu và nhật hoa.