Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu vấn đề một số điều xảy ra ở các thời điểm quan trọng sau vụ nổ lớn.

Câu hỏi 2:

Nêu vấn đề một số điều xảy ra ở các thời điểm quan trọng sau vụ nổ lớn.

Lời giải:

Theo thuyết Big Bang , vũ trụ bắt đầu dãn nở từ một “điểm kì dị” muốn tính tuổi của vũ trụ, ta phải lập luận được đi ngược thời gian đến “điểm kì dị” được tuổi và bán kính của vũ trụ là số không để làm mốc (gọi là điểm Big Bang). Tại điểm này các định luật vật lí đã biết và thuyết tương đối rộng thuyết hấp dẫn không áp dụng được.

* Thời điểm Planck: sau Vụ nổ lớn = s:

Trị số Planck: Kích thước vũ trụ là m, nhiệt độ K, mật độ là kg/

Vũ trụ bị tràn ngập bởi các hạt có năng lượng cao như electron, neutrino và quark. Năng lượng Vũ trụ: GeV.

* Thời điểm t = s: Hạt quark và phản quark kết thành proton và neutron.

* Thời điểm t = 3 phút: proton và neutron hợp thành D; T và bền.

* Thời điểm t = 300 000 năm, các lực điện từ gắn các electron với các hạt nhân, tạo thành các nguyên tử H và He.

* Thời điểm t = năm, các nguyên tử đã được tạo thành, lực hấp dẫn nén các đám nguyên tử lại, tạo thành các sao.

* Thời điểm t = 14. năm, vũ trụ ở trạng thái hiện nay, nhiệt độ trung bình T = 2,7 K.