Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu các ưu điểm của năng lượng do phản ứng nhiệt hạch tỏa ra.

Câu hỏi 2 :

Nêu các ưu điểm của năng lượng do phản ứng nhiệt hạch tỏa ra.

Lời giải:

Ưu việt của năng lượng nhiệt hạch:

+ Nguồn nguyên liệu dồi dào.

+ Phân ứng nhiệt hạch không gây ô nhiễm môi trường.

+ Năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch (xét cùng lượng chất tham gia phản ứng).

Các nhà khoa học đang tìm cách kiểm soát, điều khiển phản ứng nhiệt hạch tốt hơn để cung cấp cho con người nguồn năng lượng vô tận và sạch hơn nhiều so với năng lượng nguyên tử.