Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu các cách chủ yếu làm giảm điện năng hao phí: a) Trong máy biến áp. b) Trong truyền tải điện đi xa.

Câu hỏi 2:

Nêu các cách chủ yếu làm giảm điện năng hao phí:

   a) Trong máy biến áp.

   b) Trong truyền tải điện đi xa.

Lời giải:

   a) Trong máy biến áp. Máy biến áp gồm hai cuộn dây có số vòng khác nhau quấn trên một lõi sắt kín. Lõi thường làm bằng các lá sắt hoặc thép pha silic, ghép cách điện với nhau để giảm hao phí điện năng do dòng Phu-cô. Các cuộn dây thường làm bằng đồng, đặt cách điện với nhau và được cách điện với lõi, dây đồng có điện trở nhỏ để hao phí do tỏa nhiệt trên dây bé.

   b) Trong truyền tải điện đi xa.

   + Tăng điện áp truyền tải và giảm điện trở dây dẫn.