Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Giải thích vì sao hai sóng mặt nước xuất phát từ nguồn kết hợp giao nhau lại không tạo thành vân giao thoa.

Câu hỏi 2:

Giải thích vì sao hai sóng mặt nước xuất phát từ nguồn kết hợp giao nhau lại không tạo thành vân giao thoa.

Lời giải:

Hai sóng mặt nước xuất phát từ hai nguồn không kết hợp giao với nhau lại không tạo thành vân giao thoa vì nếu không phải là sóng kết hợp thì độ lệch pha ∆φ của hai nguồn luôn luôn thay đổi theo thời gian nên vị trí của các điểm cực đại hay cực tiểu luôn biến đổi vì vậy không có vân giao thoa có vị trí ổn định.