Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời trên một đoạn mạch biến thiên giống nhau và khác nhau ở điểm nào?

Câu hỏi 2:

Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời trên một đoạn mạch biến thiên giống nhau và khác nhau ở điểm nào?

Lời giải:

   Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời trêm một đoạn mạch biến thiên giống nhau là biến thiên điều hòa cùng tần số. Điểm khác nhau giữa chúng là biên độ và pha ban đầu.