Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Để duy trì dao động mạch LC, bạn Mai đã mắc thêm một pin rồi nối tiếp vào mạch nhằm liên tục bổ sung điện năng cho mạch.

Câu hỏi 2:

Để duy trì dao động mạch LC, bạn Mai đã mắc thêm một pin rồi nối tiếp vào mạch nhằm liên tục bổ sung điện năng cho mạch. Giải pháp này có duy trì được dao không? Tại sao?

Lời giải:

Không được vì năng lượng từ nguồn pin được cung cấp liên tục đưa vào mạch dao động không ăn nhịp với mạch dao động, do vậy năng lượng không được bổ sung phù hợp với từng chu kì dao động.