Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Ánh sáng đơn sắc là gì? Thế nào là ánh sáng trắng?

Câu hỏi 2 :

Ánh sáng đơn sắc là gì? Thế nào là ánh sáng trắng?

Lời giải:

+ Ánh sáng đơn sắc là ánh sắng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi bị khúc xạ (như khi truyền qua lăng kính chẳng hạn).

+ Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.