Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Vẽ ba đường biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng, động năng, cơ năng của vật năng dao động điều hòa theo thời gian trên cùng một đồ thị.

Câu hỏi 1:

Vẽ ba đường biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng, động năng, cơ năng của vật năng dao động điều hòa theo thời gian trên cùng một đồ thị. Nói rõ trong khoảng thời gian nào thì sự chuyển hóa thế năng thành động năng và trong khoảng thời gian nào thì có sự chuyển hóa ngược lại.

Lời giải:

- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng, động năng, cơ năng của vật năng dao động điều hòa theo thời gian trên cùng một đồ thị như hình vẽ.

– Giả sử ban đầu động năng cực đại, thế năng bằng không, T là chu kỳ của dao động điều hòa.

- Từ 0 đến T/4: động năng biến thành thế năng.

- Từ T/4 đến T/2 thế năng thành động năng.