Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Trong phương án 1, vì sao phải điều chỉnh dây tóc bóng đèn nằm song song với các khe?

Câu hỏi 1 :

Trong phương án 1, vì sao phải điều chỉnh dây tóc bóng đèn nằm song song với các khe? Nếu đặt vuông góc thì sao?

Lời giải:

Khi đặt dây tóc bóng đèn nằm song song với các khe, thì lúc đó nguồn sáng coi như các nguồn điểm, đồng thời sóng tạo ra tai hai khe sẽ đồng pha với nhau. Khi đặt dây tóc bóng đèn nằm vuông góc với các khe, thì lúc đó nguồn sáng coi như các nguồn rộng, có kích thước lớn.