Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1; Tính bán kính của hạt nhân 238U.

Câu 1;

Tính bán kính của hạt nhâ

U. Hạt nhâ

U có thể tích lớn hơn hạt nhân heli

mấy lần?

Lời giải:

Bán kính của hạt nhâ

U là:

= 1,2.

.

= 7,44.m.

Hạt nhân

có bán kính là:

= 1,2.

. = 1,9.m

/ = 7,44./ 1,9. = 3,91 lần