Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Tia X là gì? Nó có tính chất và công dụng gì?

Câu hỏi 1 :

Tia X là gì? Nó có tính chất và công dụng gì?

Lời giải:

Tia X là các bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. (m đến m)

* Tính chất

   - Khả năng xuyên thấu tốt.

   - Tác dụng mạnh lên kính ảnh.

   - Gây ion hóa không khí (ứng dụng để chế máy đo liều lượng tia X)

   - Gây phát quang nhiều chất.

   - Gây hiện tượng quang điện với mọi kim loại.

   - Tác dụng sinh lý mạnh, hủy diệt tế bào, diệt khuẩn…

* Úng dụng

   - Chụp chiếu trong y học

   - Chữa ung thư nông

   - Nghiên cứu cấu trúc vật rắn, kiểm tra khuyết tật trong sản phẩm đúc, kiểm tra hành lý…