Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Thế nào là sự cộng hưởng? Sự cộng hưởng có lợi hay có hại?

Câu hỏi 1:

Thế nào là sự cộng hưởng? Sự cộng hưởng có lợi hay có hại?

Lời giải:

* Sự cộng hưởng là hiện tượng xảy ra trong dao động cưỡng bức khi một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng tần số với dao động riêng của nó làm cho biên độ dao động cưỡng bức tăng một cách đột ngột.

   Khi đó: f = hay ω = ω hay T = . Với f, ω, T và , ω, là tần số, tần số góc, chu kỳ của lực cưỡng bức và của hệ dao động. Biên độ của cộng hưởng phụ thuộc vào lực ma sát, biên độ của cộng hưởng lớn khi lực ma sát nhỏ và ngược lại.

* Sự cộng hưởng có lợi và cũng có hại.

   + Hiện tượng cộng hưởng có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, ví dụ như chế tạo tần số kế, lên dây đàn…

   + Trong một số trường hợp, hiện tượng cộng hưởng có thể dẫn đến kết quả làm gãy, vỡ các vật bị dao động cưỡng bức.