Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Thế nào là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng? Nêu ví dụ.

Câu hỏi 1 :

Thế nào là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng? Nêu ví dụ.

Lời giải:

Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng quan sát được khi sóng ánh sáng lan truyền qua khe nhỏ hoặc gần mép vật cản (rõ nhất với các vật cản có kích thước tương đương với bước sóng), trong đó ánh sáng bị lệch hướng lan truyền, không tuân theo định luật truyền thẳng, lan toả về mọi phía từ vị trí vật cản, và tự giao thoa với các sóng khác lan ra từ vật cản.

Ví dụ:

Vòng nhiễu xạ xuất hiện xung quanh các mép sắc nhọn của một lưỡi dao cạo khi nó được chiếu sáng với nguồn ánh sáng xanh mạnh phát ra từ một nguồn laser.