Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Thế nào là điện áp xoay chiều? Dòng điện xoay chiều?

Câu hỏi 1:

Thế nào là điện áp xoay chiều? Dòng điện xoay chiều?

Lời giải:

   + Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian là điện áp xoay chiều

   + Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.