Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tại sao người ta có thể dùng mạch dao động LC đề chọn sóng trong các máy thu?

Câu hỏi 1:

Tại sao người ta có thể dùng mạch dao động LC đề chọn sóng trong các máy thu?

Lời giải:

   Người ta có thể dùng mạch dao động LC để chọn sóng trong các máy thu vì khi đó có sóng điện từ tần số truyền tới, trong khung LC của máy thu sẽ có một dao động điện từ cưỡng bức. Người ta điều chỉnh điện dung tụ hoặc độ tự cảm của cuộn dây, đến khi mạch có tần số riêng f = , trong khung sẽ xuất hiện tượng công hưởng, lúc đó ta thu được sóng điện từ nói trên.