Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tại sao lại nói sóng điện từ là sóng ngang?

Câu hỏi 1:

Tại sao lại nói sóng điện từ là sóng ngang?

Lời giải:

   Sóng điện từ là sóng ngang vì phương của dao động các vecto vuông góc với phương truyền sóng.