Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : So sánh khả năng đâm xuyên của tia tử ngoại và tia X. Nêu nhận xét.

Câu 1 :

So sánh khả năng đâm xuyên của tia tử ngoại và tia X. Nêu nhận xét.


Lời giải:

Tia tử ngoại có bước sóng dài hơn tia X, tác dụng đâm xuyên rất yếu, trong khi đó tia X có bước sóng ngắn hơn nhiều nên khả năng đâm xuyên lớn hơn rất nhiều.