Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : So sánh hình ảnh quan sát được trong thí nghiệm ở hình 36.3 với hình ảnh giao thoa của sóng cơ mà em đã biết.

Câu 1 :

So sánh hình ảnh quan sát được trong thí nghiệm ở hình 36.3 với hình ảnh giao thoa của sóng cơ mà em đã biết.

Lời giải:

+ Trong giao thoa ánh sáng, các vân giao thoa sáng, tối thấy được trên màn ảnh có dạng là các đường thẳng song song, cách đều nhau.

+ Các vân giao thoa trong giao thoa sóng cơ học có dạng là các đường hypebol lồi, lõm.