Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : So sánh hai hình ảnh thấy trên màn E trước và sau khi đặt lăng kính

Câu 1 :

So sánh hai hình ảnh thấy trên màn E trước và sau khi đặt lăng kính xen vào giữa F và E.

Lời giải:

+ Trước khi đặt lăng kính trong khoảng khe F và màn E, trên màn ảnh ta thấy một vệt sáng trắng.

+ Sau khi đặt lăng kính trong khoảng khe F và màn E, trên màn ảnh ta thấy 1 dải màu liên tục từ đỏ đến tím (bao gồm 7 màu chính đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) gọi là quang phổ của ánh sáng trắng.