Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Phản ứng phân hạch là gì?

Câu hỏi 1 :

Phản ứng phân hạch là gì?

Lời giải:

Phản ứng phân hạch là phản ứng mà trong đó một hạt nhân rất nặng hấp thu một nơtron chậm rồi vỡ ra thành hai hạt nhân trung bình đồng thời phóng ra từ 2 đến 3 nơtron và tỏa ra năng lượng lớn.