Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Nêu vắn tắt thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng.

Câu hỏi 1 :

Nêu vắn tắt thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng.

Lời giải:

Thí nghiệm Niutơn về sự tán sắc ánh sáng:

+ Chiếu một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời vào mặt bên thứ nhất của lăng kính thì ở mặt bên kia ta thu được một chùm tia ló.

+ Hứng chùm tia ló này bằng một màn M đặt vuông góc với chùm tia ló ta thu được dải màu biến thiên liên tục như cầu vồng gồm 7 màu chính: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tia đỏ bị lệch ít nhất, tia tím bị lệch nhiều nhất.

+ Hiện tượng này được gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng.