Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Nêu sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay và các đại lượng chuyển động thẳng.

Câu hỏi 1:

Nêu sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay và các đại lượng chuyển động thẳng.

Lời giải: