Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Nêu hai sự kiện thiên văn quan trọng xác nhận tính đúng đắn của thuyết Big Bang.

Câu hỏi 1:

Nêu hai sự kiện thiên văn quan trọng xác nhận tính đúng đắn của thuyết Big Bang.

Lời giải:

Hai sự kiện thiên văn quan trọng xác nhận tính đúng đẵn của thuyết Big Bang.

* Vũ trụ dãn nở: Vũ trụ đang dãn nở.

+ Số các thiên hà trong quá khứ nhiều hơn hiện nay chứng tỏ vũ trụ không ổn định. Vũ trụ trong quá khứ “đặc” hơn bây giờ.

+ Nhà thiên văn học người Mĩ Hubble phát hiện tốc độ chạy ra xa của thiên hà tỉ lệ với khoảng cách d giữa thiên hà và chúng ta: v = H.d

H = 1,7. m/(s.năm ánh sáng) gọi là hằng số Hubble.

* Bức xạ “nền” Vũ trụ: còn gọi là Bức xạ tàn dư vũ trụ là bức xạ được phát ra từ Vũ trụ nay đã nguội. Năm 1965 hai nhà vật lí thiên văn người Mĩ là Penzias và Wilson phát hiện bức xạ nền vũ trụ được phát đồng đều từ 4 phía trong không gian.