Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Nêu đặc điểm của sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện qua máy biến áp.

Câu 1:

Nêu đặc điểm của sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện qua máy biến áp.

Lời giải:

   Điện áp tỉ lệ thuận với các vòng dây:

   Nếu > thì > , ta gọi máy biến áp là máy tăng áp. Nếu < thì < ta gọi máy biến áp là máy hạ áp.

   Cường độ dòng điện tỷ lệ nghịch với điện áp:

   Do đó, máy biến áp làm tăng điện áp lên bao nhiêu thì giảm cường độ dòng điện bấy nhiêu lần.