Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Nêu các tác dụng chính của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều.

Câu hỏi 1:

Nêu các tác dụng chính của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều.

Lời giải:

   Tác dụng chính của tụ điện với dòng điện xoay chiều là:

   + Tạo ra dung kháng cản trở dòng điện.

   + Làm cho điện áp biến thiên trễ pha so với dòng điện.