Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Máy quang phổ là gì? Trình bày các bộ phận cấu tạo chính của một máy quang phổ lăng kính.

Câu hỏi 1 :

Máy quang phổ là gì? Trình bày các bộ phận cấu tạo chính của một máy quang phổ lăng kính.

Lời giải:

+ Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau.

Người ta dùng máy quang phổ để quan sát quang phổ và xác định thành phần của một nguồn sáng.

+ Cấu tạo:

Ống chuẩn trực:

Hệ tán sắc: Một đầu là TKHT , đầu còn lại có 1 khe hẹp F nằm ở tiêu diện TKHT để cho chùm tia ló song song.

Gồm 1 hoặc vài lăng kính P để phân tích chùm ánh sáng song song thành các chùm ánh sáng đơn sắc song song.

Buồng ảnh:

Là một hộp kín, một đầu là thấu kính hội tụ (nằm sau lăng kính) đầu còn lại là kính ảnh đặt tại tiêu diện của . Chùm ánh sáng đơn sắc song song khi vào buồng ảnh tạo thành nhiều ảnh của nguồn sáng, mỗi ảnh ứng với một bước sóng xác định gọi là vạch quang phổ.