Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Kể tên và nêu tác dụng của hai bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều.

Câu hỏi 1:

Kể tên và nêu tác dụng của hai bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều.

Lời giải:

Mỗi máy phát điện xoay chiều đều có hai bộ phận chính: phần cảm và phần ứng

- Phần cảm là nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cữu. Có tác dụng tạo ra cảm ứng từ B.

- Phần ứng là những cuộn dây, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động có tác dụng tạo ra dòng điện cung cấp cho mạch ngoài.