Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Hiện tượng hấp thụ ánh sáng là gì? Phát biểu định luật hấp thụ ánh sáng.

Câu hỏi 1:

Hiện tượng hấp thụ ánh sáng là gì? Phát biểu định luật hấp thụ ánh sáng.

Lời giải:

+ Hấp thụ ánh sáng là hiện tượng môi trường vật chất làm giảm cường độ của chùm sáng truyền qua nó.

Nguyên nhân: Do sự tương tác giữa photon với các nguyên tử cấu tạo nên môi trường

+ Định luật về sự hấp thụ ánh sáng: Cường độ I của chùm sáng đơn sắc khi truyền qua môi trường giảm theo định luật hàm mũ của độ dài d của đường đi tia sáng.

Công thức: I = .. Trong đó: là cường độ chùm sáng tới môi trường (W/); d là độ dài đường đi của tia sáng; α hệ số hấp thụ của môi trường.