Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hệ mặt trời bao gồm các loại thiên thể nào?

Câu hỏi 1:

Hệ mặt trời bao gồm các loại thiên thể nào?

Lời giải:

Hệ mặt trời bao gồm:

+ Mặt trời ở trung tâm Hệ.

+ 8 hành tinh lớn: Thủy, Kim (Sao hôm, Sao mai), Trái đất, Hỏa, Mộc, Thổ, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

+ Các hành tinh nhỏ gọi là tiểu hành tinh, các sao chổi.