Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy vận dụng phương trình sóng để giải thích hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi hai đầu cố định.

Câu hỏi 1:

Hãy vận dụng phương trình sóng để giải thích hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi hai đầu cố định.

Lời giải:

Theo phương trình sóng ta có biên độ sóng dừng tại một điểm M cách đầu phản xạ một đoạn d có biểu thức:

Các nút ứng với điểm M dao động với biên độ cực tiểu:

Các bụng ứng với điểm M dao động với biên độ cực đại: