Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Hãy tính năng lượng toả ra khi 1 kg heli được tạo thành theo phản ứng (57.2) cho biết

Câu 1 :

Hãy tính năng lượng toả ra khi 1 kg heli được tạo thành theo phản ứng (57.2) cho biết

= 4,0015u. Hãy so sánh với năng lượng toả ra khi

U bị phân hạch.

Lời giải:

Xét phản ứng nhiệt hạch:Ta thấy cứ 1 hạt nhân Heli được tạo thành từ phản ứng trên thì toả năng lượng là 17,5 MeV.

Số hạt Heli có trong 1 kilogam Heli là:Năng lượng toả ra khi 1 kg Heli được tạo thành:

= 1,5.

.17,5.

.1,6.

= 4,2.

(J)

Ta có: 1 hạt nhân


U phân hạch tạo năng lượng 200MeV

1 kg Urani phân hạch tạo ra số phản ứng là:


Năng lượng tạo ra khi 1 kg Urani phân hạch là:

= 200.NU = 200(MeV).2,563.

= 512,6.

MeV = 8,2.

(J)

Vậy: 1 kilogam Heli được tạo thành từ phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng lớn gấp khoảng 5 lần năng lượng toả ra khi 1 kilogam Urani 235 bị phân hạch hoàn toàn.