Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào ?

Câu 1:

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào ?

   Hãy nêu cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử.

Lời giải:

* Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:

+ Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôtôn (p) (mang điện tích nguyên tố dương), và các nơtron (n) (trung hoà điện), gọi chung là nuclôn. Kí hiệu hạt nhân:

+ Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôton và N nơtron; A = Z + N, trong đó A gọi là số khối.

+ Trừ các đồng vị của Hidro và Heli, nói chung các hạt nhân của các nguyên tố khác đều có số proton nhỏ hơn hặc bằng số notron: Z ≤ N ≤ 1,5Z. Hệ thức này có thể giúp xác định loại tia phóng xạ là β hay β của 1 chất phóng xạ.

VD. Phốtpho chỉ có thể là chất phóng xạ β

+ Các nuclon liên kết với nhau bởi lực hạt nhân. Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn, nó là loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân (lực tương tác mạnh). Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (10-15m).

+ Bán kính 1 hạt nhân phụ thuộc vào khối lượng hạt nhân đó: r = .(m). Trong đó A là số khối, ≈ 1,2.(m)

* Cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử là có 8 proton và 8 nơtrôn.

* Cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử là có 92 protôn và 238 – 92 = 146 nơtrôn.