Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Giải thích vì sao khi máy thu chuyển động lại gần nguồn âm thì âm ghi nhận được lại có tần số lớn hơn âm phát ra?

Câu hỏi 1:

Giải thích vì sao khi máy thu chuyển động lại gần nguồn âm thì âm ghi nhận được lại có tần số lớn hơn âm phát ra?

Lời giải:

Trong một thời gian t một đỉnh sóng lại gần người quan sát một đoạn đường s = (v + ).t. Số lần bước sóng qua tai người quan sát là:

Vậy trong 1s số lần bước sóng qua tai người quan sát là: