Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Điện từ trường khác điện trường, từ trường ở những điểm cơ bản nào?

Câu hỏi 1:

Điện từ trường khác điện trường, từ trường ở những điểm cơ bản nào?

Lời giải:

   Điện từ trường khác điện trường, từ trường ở những điểm cơ bản là: Điện từ trường luôn luôn có hai loại điện trường và từ trường này điểu biến thiên, đều là trường xoáy và có đường sức là đường cong khép kín.