Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Nêu sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay và các đại lượng chuyển động thẳng.

Câu 7:

Nêu sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay và các đại lượng chuyển động thẳng.

Lời giải:

Chuyển động quay Chuyển động thẳng Gia tốc góc ϒ Gia tốc a Tốc độ góc ω Tốc độ v Tọa độ góc φ Tọa độ x