Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8 cm. Cho vật dao động.

Câu 7:

Một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8 cm. Cho vật dao động. Tìm chu kì dao động ấy. Lấy g = 10 m/.

Lời giải:

Chu kì dao động , m là khối lượng của vật, k là độ cứng của lò xo.

Xét điều kiện cân bằng của vật ta có: