Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động, phát ra âm cơ bản ứng với nốt nhạc là có tần số 440Hz. Tốc độ sóng trên dây là 250 m/s. Hỏi độ dài của dây.

Câu 7:

Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động, phát ra âm cơ bản ứng với nốt nhạc là có tần số 440Hz. Tốc độ sóng trên dây là 250 m/s. Hỏi độ dài của dây.

Lời giải:

Khi sóng dừng trên dây đàn có 2 đầu dây cố định ta có:

Với

Âm cơ bản ứng với n = 1 nên độ dài của dây: