Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Một cánh quạt của máy phát điện chạy bằng sức gió có đường kính 80m, quay đều với tốc độ ω = 45 vòng/phút. Tính tốc độ dài tại một điểm nằm ở vành của cánh quạt.

Câu 7:

Một cánh quạt của máy phát điện chạy bằng sức gió có đường kính 80m, quay đều với tốc độ ω = 45 vòng/phút. Tính tốc độ dài tại một điểm nằm ở vành của cánh quạt.

Lời giải:

Tốc độ góc:

Tốc độ dài: v = ωR = 1,5π.40 = 188,5m/s