Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Tiếng la hét 80 dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm 20 dB?

Câu 6:

Tiếng la hét 80 dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm 20 dB?

Lời giải:

Ta có:

Vậy tiếng hét có cường độ lớn hơn tiếng nói thầm lần.